مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین

مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 79
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین

 
 
مقدمه:
از مهم ترین  کارکردهای مدیریت مالی  تصمیم گیری مالی است.هدف از تهیه و ارایه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم كردن مبنایی مناسب جهت تصمیم گیری مالی و اقتصادی است.
انتخاب راهكار مطلوب مستلزم كسب اطلاعات ،پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است كه در مدیریت به آن تحلیلگری مالی گفته می شود.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به سهامداران و بستانكاران در ارزیابی شركت از لحاظ مالی كمك میكند كه شركت در چه وضعی است.سقوط شركتها نشانه ورشكستگی است و ورشكستگی نشانه عدم پرداخت تعهدات است.شناخت علل پدید آورنده ورشكستگی و درك كامل آن توسط مدیر مالی بسیار ضروری و با اهمیت است چون مدیران مالی با تحلیل گری مالی و تحلیل ساختار سرمایه به عنوان ابزارهای مناسب مدیریت مالی شواهد لازم برای وقوع ورشكستگی را فراهم میكند و می توانند قبل از سقوط شركت ،مدیریت را از آن آگاه و راه حلهای پیشگیرانه ارایه نمایند.
 
 
کلمات کلیدی:

ورشكستگی

نسبتهای مالی

ورشكستگی از دیدگاه نیوتن

 
 
 

تعریف ورشكستگی:

وضع نامطلوب مالی،شكست ،عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ،عدم قدرت پرداخت دیون می باشد
توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم كفایت وجوه در كوتاه مدت 
همه واحد های تجاری برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می کنند اما برخی ازآنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک آور وخطرناکی می زنند و غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناکتر می کند.
دانو براداستریت:واحدهای تجاری كه عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشكستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانكاران متوقف میشوند.
قانون تجارت ایران:ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری در نتیجه توقف از بازپرداخت وجوهی كه به عهده اوست.
البته همه واحدهای تجاری که فعالیت ندارند ورشکسته نیستند چون ممکنه برخی از انها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته باشند
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبانی ورشکستگی 1
مقدمه: 4

تعریف ورشكستگی: 5

دلایل ورشکستگی 5

دلایل ورشكستگی از دیدگاه نیوتن :درون سازمانی –برون سازمانی 5

از دیدگاه نیوتن میتوان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن جلوگیری کرد.این عوامل شامل: 7
وضعیتهایی که در نتیجه مدیریت ناتوان بوجود می آید: 8

عوامل ورشكستگی طبق نظر جامعه متخصصان انگلیس: 9

ابزارهای شناسایی عوامل ورشكستگی: 12

تاریخچه نسبت های مالی: 14

طبقه بندی نسبتهای مالی: 15

نسبت‌های نقدینگی( Liquidity Ration): 16
1- نسبت جاری (Current Ratio): 16
2-نسبت دارایی جاری((Current Assets Ratio: 16
نسبتهای فعالیت (كارایی) Activity Ratio : 17
2-دوره گردش موجودی کالا(Inventory Turnover Period): 17
3- گردش حسابهای دریافتنی(Average Collection Period): 18
4-نسبت گردش داراییها((Assets Turnover: 18
5-دوره واریز بستانكاران ((Accounts Payable Turnover Period: 19

نسبتهای اهرم مالی (سرمایه‌گذاری) Financial Leverage Ratio : 20

1- نسبت بدهیDebt Ratio) ): 20
2-نسبت کل بدهی((Debt Ratio: 20
3- نسبت حقوق سهام به كل بدهیها ( Equity RatioDebt to): 20
4-نسبت پوشش بهره :(Covering Expense Rate Ratio) 21
5-نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه( (Fixed Assets to Net worth Ratio: 21
7-نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه(Long- Term debts to Net worth Ratio): 22
8-نسبت مالکانه( Proprietary Ratio ): 22
نسبتهای سودآوری Profitability Ratio) ): 22

منشأ، تاریخی ورشكستگی (امینی، 1384) 25

عجز درپرداخت دین 29

عوامل و میزان ناکامی ها و شکست های تجاری 30

مكانیسم تئوری كنترل 32

توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی 33

هزینه های ورشکستگی : 37
مالیات و هزینه های ورشکستگی : 40
صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته: 42
12- مدل فیلوسوفو(2002): 57
13- مدل شیراتا: 59
سایر تحقیقات انجام شده در ایران 65

ورشکستگی و حاکمیت شرکتی(پور زمانی 1385): 68

تئوری های مطروح در حوزه حاکمیت شرکت ها [احدی ، 1385]: 70

ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت: 74

ماده 199 قانون تجارت: 74
مبنای تهیه صورتهای مالی: 76
منابع وماخذ : 78
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

خرید فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دریافت فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

خرید پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دریافت نمونه سوال مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

خرید پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دریافت مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

خرید فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

خرید مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از download

دانلود مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

خرید پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دریافت فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

خرید نمونه سوال مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دریافت فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

خرید فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دریافت فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

خرید کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از www

دانلود مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دریافت پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

خرید فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دریافت کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

خرید تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دریافت تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

خرید فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

خرید فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از pdf

دانلود کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دریافت فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

خرید نمونه سوال مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

خرید فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دریافت فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دریافت فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دانلود کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از word

دریافت تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

خرید تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود پروژه مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دریافت کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دریافت مقاله مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود فایل مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دریافت فایل pdf مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

خرید کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دانلود کارآموزی مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

دریافت فایل word مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free

خرید تحقیق مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین از free


مطالب تصادفی